REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO KARDIOFOLDER

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zamówień materiałów edukacyjnych prezentowanych na łamach Portalu
           Internetowego (zwanego dalej „Portalem”) dostępnego pod adresem: „www.kardiofolder.pl”.
 2.    Portal prowadzony jest przez BAYER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 158, 02-326 Warszawa,
           wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
           Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000035338,
           NIP: 526-00-19-068, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 151.339.000 złotych,  (zwanego dalej ,,Administratorem Portalu”).
 3.    Każdy Klient Portalu (zwany dalej „Zamawiającym”) zobowiązany jest z momentem podjęcia czynności zmierzających
           do korzystania z Portalu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.    Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się Zamawiającego w Portalu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§ 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.

 1.    Administrator Portalu umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień na stronie www.kardiofolder.pl poprzez formularz zamówienia.
 2.    Po wybraniu opcji złóż zamówienie Zamawiający zobowiązany jest podać swoje dane:
 a)    imię i nazwisko;
 b)    adres zamieszkania;
 c)    adres dostawy;
 d)    adres poczty elektronicznej;
 e)    numer telefonu.
 3.    Zmiana treści zamówienia przez Zamawiającego jest możliwa do czasu, gdy materiał edukacyjny nie został jeszcze wysłany.
    W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Portalu telefonicznie pod numerem +48 22 5723939
    lub za pomocą poczty e-mail: przemyslaw.lon@bayer.com

§ 3. REALIZACJA  ZAMÓWIENIA.

 1.    Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje automatyczny e-mail, który jest  potwierdzeniem złożenia Zamówienia.
 2.    Informacja o złożeniu zamówienia nie jest jednoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji.
 3.    Pracownik Portalu weryfikuje złożone zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji.
 4.    Administrator Portalu zastrzega sobie również prawo weryfikowania, czy Zamawiający jest Lekarzem,
    uzależniając zrealizowanie zamówienia od pozytywnej weryfikacji Zamawiającego.
 5.    Czas otrzymania produktu przez Zamawiającego jest sumą czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy – przewidywany
    czas realizacji przesyłki wynosi ok. 10 dni roboczych.
 6.    Zamówienie dostarczane jest przesyłką kurierską.
 7.    Zmiana treści zamówienia przez Zamawiającego jest możliwa do czasu, gdy materiał edukacyjny nie został jeszcze wysłany.

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 1.    Zwroty i przesyłki reklamacyjne należy przesyłać na adres  BAYER Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
 2.    Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Administrator Portalu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia
    jej przez Zamawiającego.
 3.    W przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki lub jej zagubienia prosimy o ponowne złożenie zamówienia.

§ 5.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.    Wszelkie zbierane dane osobowe są poufne i chronione przez Administratora Portalu.
2.    Zamawiający składając zamówienie dobrowolnie udostępnia swoje dane Administratorowi Portalu w celu realizacji zamówienia.
3.    Dane osobowe Zamawiających są przetwarzane przez Administratora Portalu wyłącznie w celu realizacji zamówień
    oraz w zależności od wyrażonej odrębnej decyzji Zamawiającego, mogą być przetwarzane w celach marketingowych (newsletter).
4.    W celu realizacji zamówienia dane osobowe Zamawiającego są przekazywane firmie transportowej (Firma Kurierska),
    w celu dostarczenia zamówienia.
5.    Dane osobowe umieszczone w bazie danych Portalu są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb Administratora Portalu,
    nie są i nie będą udostępnione innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione
    przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.
    Zamawiający ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
6. Żądania  wglądu oraz korekty swoich danych oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania należy kierować do Przemysława Łoń przemyslaw.lon@bayer.com   § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1.    Wszelkie informacje zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
    Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3.    Administrator Portalu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4.    Każde zamówienie regulują postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązujące w chwili zamówienia materiału edukacyjnego.

Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Szczegóły dotyczące plików cookies znajdziesz w Polityce Prywatności. Tak akceptuję